Humøret

Humøret er en persons mentale og psykologiske tilstand. "Godt" eller "dårligt humør" er udtryk for sindstilstanden.

Humøret hænger sammen med den enkeltes genetiske arv, hjernens biokemi og mange andre medfødte eller tilegnede personlighedsaspekter.

Under alderdomsprocessen og i årene omkring overgangsalderen spiller hormonforandringer en stor rolle for humøret hos både mænd og kvinder. For eksempel fortæller mange kvinder i overgangsalderen om humørsvingninger og morgendepression, især hvis de lider af søvnløshed og ængstelse.

Det er vores erfaring, at Key Melatonin Night bidrager betydeligt til en generel forbedring af humøret og sindstilstanden hos de allerfleste. Dette er tydeligvis det positive resultat af hormonforandringerne.

Til disse situationer har vi udviklet Key Melatonin Night.
Key Melatonin is Danmark site by of Melatonin International Key Melatonin