Senescens

Senescens kommer af latin "senectus" og betyder aldring. I den nutidige betydning udtrykker senescens mere præcist den fysiske, mentale og psykologiske nedgang, som følger med aldringsprocessen.

Det er en typisk del af aldringsprocessen og er socialt accepteret som sådan. Denne forudgående accept af den uundgåelige aldringsproces, og den "klogskab" som omgiver en "fornuftig" alderdom, er et resultat af vores dybt forankrede manglende evne til at forstå senescensens biologiske betydning. Dette bør nu ændre sig set i lyset af beviserne for, at aldringsprocessen kan kontrolleres og omvendes.

Til disse situationer har vi udviklet Key Melatonin Defender.
Key Melatonin is Danmark site by of Melatonin International Key Melatonin